Demararea activităților în România a proiectului HER

0001-17236380551_20210221_233320_0000

Comunicat de presă

Demararea activităților proiectului HER – Consolidarea integrării socio-economice a mamelor migrante în România

Asociatia Novapolis – Centrul de Analize si Initiative pentru Dezvoltare anunță implementarea proiectului HER – Consolidarea integrării socio-economice a mamelor migrante în România.

Proiectul HER pornește de la faptul că deși integrarea femeilor migrante pe piața muncii poate avea un impact relevant pentru societate, există o serie de bariere cu care acestea se confruntă în continuare, în mod constant, atunci când accesează piata muncii. Printre cele mai frecvent întâlnite se numără  accesul la resurse, proprietate, educație, protecție, justiție și luarea deciziilor. La acestea se adaugă o serie de factori, precum diferența de gen, dificultăți întâmpinate pentru recunoașterea calificărilor/ studiilor și a experienței de muncă, bariere lingvistice și stereotipuri culturale legate de gen care îngreunează la rândul lor procesul de angajare si participare pe piața muncii.

Obiectivul principal al proiectului este acela de a dezvolta căi educaționale pentru mamele migrante, în special pentru cele care au puține oportunități și de a împărtăși bune practici în domeniul integrării socio-economice și al antreprenoriatului feminin.

Totodată, proiectul HER are în vedere crearea unei legături între mamele migrante și piața muncii, prin intermediul unui proces de învățare comun, care poate fi o alternativă cu privire la dubla discriminare cu care acestea se confruntă, atât din punct de vedere etnic, cât și din punct de vedere al societății patriarhale, contribuind de asemnea la realizarea ideilor lor antreprenoriale.

În aceeași măsură prin proiect este vizată dobândirea de noi cunoștințe și competențe de către personalul organizațiilor partenere, în vederea îmbunătățirii impactului intervențiilor vizând femeile migrante și schimbul de experiență, metode și bune practici între părțile interesate, în vederea îmbunătățirii capacității operaționale ale organizațiilor partenere în domeniul educației adulților, ocupării forței de muncă și a antreprenoriatului în rândul femeilor.

Proiectul se derulează în perioada noiembrie 2020-noiembrie 2022 si este finanțat de Uniunea Europeană prin programul Erasmus+ Key Action 2 Parteneriat Strategic pentru Educarea adulților – Schimb de bune practice, contract numărul 2020-1-IT02-KA204-079915. Parteneriatul proiectului reunește următoarele organizații: H.R.Y.O. Human Rights Youth Organization din Italia, Association of Renaissance Institute din Turcia, Asociația Novapolis din România, SYSTSERV din Grecia si Independent Trade Union Confederation FETICO din Spania.

***Pentru mai multe informații vă rugăm să ne contactați la telefon 0725 259 919 ori e-mail: asociațianovapolis@gmail.com, persoană de contact Iris Alexe, coordonator proiect.