EUReKA – O cheie de acces către drepturile UE

20191208_213000

EUReKA– O cheie de acces către drepturile UE

Asociația Novapolis- Centrul de Analize și Inițiative pentru Dezvoltare, în parteneriat cu Institutul European din România (IER) și Confederația Națională Sindicală “Cartel ALFA” derulează în România, în perioada 15.07.2019-14.07.2021 proiectul “EUReKA – A key access to EU Rights” [EUReKA – O cheie de acces către drepturile UE], proiect co-finanțat de Uniunea Europeană prin Programul European Drepturi, Egalitate și Cetățenie- REC, contract nr.826666. Consorțiul proiectului include, alături de coordonatorul proiectului IDOS (IT), 10 co-beneficiari din 5 state membre, actori publici și privați relevanți cu experiență multidisciplinară privind aspectele practice și tehnice ale mobilității, politicile de incluziune și alte aspecte complementare mobilității intra-UE.

Proiectul EUReKA are ca obiectiv general facilitarea exercitării drepturilor de liberă circulație, incluziune și participare a cetățenilor mobili ai UE în statele membre gazdă, printr-o expertiză comună locală, națională și transnațională și un nivel avansat de acces la informațiile digitale.

În mod specific, proiectul urmărește:
 să identifice, să împărtășească și să difuzeze bunele practici cu experți publici și ai sectorului privați la nivel național, regional și local și alte organizații ale societății civile din Uniunea Europeană din 6 state membre, oferind astfel cunoștințe bazate pe experiență pe această temă;
 să dezvolte și să testeze un portal web inovator (one-stop shop) și un instrument digital (aplicație APP) capabil să ofere acces ușor, online la informații practice, asistență și servicii geolocalizate la nivel local / regional în 4 state membre;
 să promoveze folosirea instrumentelor tehnologice furnizate de proiect în rândul cetățenilor mobili ai UE (și a altor potențiali utilizatori) și conștientizarea drepturilor lor, capacitându-i astfel prin informare și consiliere;
 să asigure conectarea și cooperarea între actorii din sectoarele public și privat și implicarea lor continuă în activitățile proiectului;
 să sporească vizibilitatea și diseminarea rezultatelor, sprijinind astfel transferul rezultatelor proiectului către alte state membre ale UE și sustenabilitatea acestora.

Grupurile țintă:
a) cetățeni UE, inclusiv membrii de familie din afara UE:
- care intenționează să se mute într-un alt stat membru;
- care au sosit sau s-au stabilit recent într-un alt stat membru;
- care intenționează să se întoarcă în statul membru de origine;
b) reprezentanți ai autorităților publice naționale, regionale și locale;
c) operatori ai ONG-urilor, membrii ai societății civile și oficiali;
d) profesioniștii în domeniul mass-mediei care pot facilita difuzarea pe întreg teritoriul Uniunii Europene și pot acționa ca multiplicatori.

Activitățile proiectului sunt grupate în patru pachete de lucru WP (workpackage) și distribuite în funcție de expertiza și valoarea adăugată aduse de fiecare partener. Astfel, activitățile Novapolis în cadrul acestui proiect vizează activități din WP1, WP 2 și WP 4, mai exact:
 managementul proiectului din partea Novapolis (WP1);
 colectarea, schimbul și diseminarea bunelor practici (WP2);
 diseminarea, exploatarea și sustenabilitatea (WP4).

***Mai multe informatii despre proiect pot fi găsite accesând  pagina de Facebook: https://www.facebook.com/EURightsAccessEUReKA/ sau la telefon 0725 259 919 ori e-mail: asociațianovapolis@gmail.com, persoană de contact Iris Alexe, coordonator proiect.