Încheiere Acord de Parteneriat Transnațional România – Spania, 20 februarie 2015

sigle proiect header ro

 

București, 20 februarie 2015

 

Anunț de informare

 

În data de 20 februarie 2015, a fost semnat 1 Acord de Parteneriat Transnațional în scopul unei piețe inclusive a muncii pentru tineri de către Asociația Novapolis – Centrul de Analize și Inițiative pentru Dezvoltare, Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârsnice din România, Departamentul pentru Dialog Social din România și Asociatia Eslabón din  Spania.

Acordul de Partneriat Transnațional a fost încheiat în cadrul proiectului Pro Juvenes – Parteneriat transnaţional pentru o piaţă inclusivă a muncii pentru tineri, proiect cofinanțat din Fondul Social European (FSE) prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, Investește în oameni!

Proiectul este implementat de Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, Departamentul pentru Dialog Social în parteneriat cu „AUR” – Asociaţia Naţională a Specialiştilor în Resursele Umane – Partener 1, Asociaţia Novapolis – Centrul de Analize şi Iniţiative pentru Dezvoltare –Partener 2, Confederaţia Sindicală Naţională Meridian – Partener 3 şi Uniunea Generală a Industriaşilor din România – Partener 4, se derulează pe o perioada de 12 luni la nivel naţional având o valoare totală eligibilă de 10.988.390 lei, din care un procent de 75% este reprezentat de valoarea finanţării nerambursabile acordate din Fondul Social European (FSE).

Obiectivul general al proiectului îl constituie consolidarea politicilor și practicilor în ceea ce privește ocuparea și dezvoltarea rețelelor la nivel european, precum și consolidarea capacității actorilor pieței muncii (organizații sindicale și patronale, autorități publice, ong-uri) de a se implica activ în promovarea ocupării și incluziunii sociale a tinerilor prin implementarea politicilor ce vizează ocuparea lor – legea voluntariatului, legea stagiaturii, legea uceniciei etc.

Asociatia Eslabón, Spania a fost înființată în 1994, în timpul crizei economice a anilor ’90, desfășurând un program pentru a oferi locuri de muncă tinerilor, puternic afectați de aceasta. Încă din primul an al programului ”Angajarea tinerilor”, Eslabón a ajutat la integrarea socială și profesională a mai mult de 20.000 de tineri sub 30 de ani. Printre activitățile curente ale Asociației se numără acțiunile de îndrumare, de mediere, însoțire și instruire, în colaborare cu părțile interesate (institutii publice, întreprinderi și asociați), utilizarea tehnicilor de coaching si dezvoltarea talentelor beneficiarilor, precum și dezvoltarea de programe de mentorat și antreprenoriat. Asociația dezvoltă programe eficiente și inovatoare în domeniul forței de muncă pentru tineri în situație de risc sau conflict social, persoane peste 45 de ani, femei victime ale violenței de gen, minorilor în risc de excluziune socială și conflict.

 

sigle proiect footer