Raportul Comparativ EUReKA este acum disponibil

Screenshot_20200922-211810_Drive

Raportul privind drepturile de liberă circulație, includerea și participarea cetățenilor mobili din UE în statele membre gazdă, realizat în cadrul proiectului EUReKA – O cheie de acces la drepturile UE, este gata să fie consultat în limba engleză.EUReKa Comparative report – final

Acest raport prezintă o analiză comparativă a diferitelor secțiuni incluse în rapoartele naționale întocmite de partenerii EUReKA.

Secțiunea 1 oferă o scurtă descriere a cadrului legislativ și social în legătură cu drepturile liberei circulații în fiecare țară, concentrându-se în special pe politicile puse în aplicare de autoritățile publice naționale și pe alte intervenții relevante efectuate de actorii economici, partenerii sociali și organizațiile societății civile. In plus aspectele particulare legate de contextele locale și cele mai interesante asemănări și deosebiri sunt evidențiate în mod corespunzător. Datele privind mobilitatea și migrația UE către și de la
țările partenere sunt, de asemenea, raportate, atunci când sunt disponibile.

Secțiunea 2 prezintă rezultatele datelor de primă mână colectate de partenerii proiectului prin sondaje online. Sondajul EUReKA, așa cum este explicat în secțiunea relevantă, a avut drept scop identificarea și colectarea de exemple de instrumente online pentru cetățenii mobili din UE capabili să le ofere acces rapid și ușor la informații fiabile, precum și la servicii locale.

Secțiunea 3 prezintă apoi o sinteză a analizei comparative efectuate de partenerii de proiect care aplică un model de grilă specific practicilor raportate. Secțiunile 2 și 3 constituie principala valoare adăugată a activității de cercetare EUReKA deoarece au arătat caracteristicile majore ale serviciilor de informare disponibile în țările partenere și au produs cunoștințele necesare bazate pe experiență pentru a îmbunătăți gradul de utilizare și accesibilitatea instrumentelor digitale dezvoltate în cadrul proiectului.

În partea finala, raportul comparativ EUReKA prezintă un prim set de recomandări pentru autoritățile publice pe mai multe niveluri și organizațiile societății civile, bazate și pe principalele
provocări subliniate de țările partenere.

Proiectul EUReKA este co-finanțat de Uniunea Europeană prin Programul European Drepturi, Egalitate și Cetățenie- REC, contract nr.826666. Pentru mai multe informații și detalii vă rugăm să ne contactați pe e-mail: asociatianovapolis@gmail.com, persoana de contact Iris Alexe, coordonator de proiect.