Snapshots from the borders – bună practică de cooperare între autorităti locale și societate civilă în România

snapshots_UNHCR RO

În contextul participării la Conferința Națională Anuală 2018 privind Condițiile de recepție pentru solicitanții de protecție internațională și Integrarea refugiaților, organizată de Reprezentanța în România a Înaltului Comisariat ONU pentru Refugiați (UNHCR) în perioada 16-17 octombrie 2018 la București, proiectul Snapshots from the borders și Campania No more bricks in the Wall au fost prezentate drept bună practică de cooperare autorităti locale-societate civilă la nivel local privind gestionarea fluxurilor migratorii în orașele de la graniță.

Conferința a avut ca obiectiv creșterea nivelului de implicare a autorităților centrale și locale în formularea de politici și furnizarea de servicii în domeniul integrării refugiaților, în baza unei abordări flexibile, individualizate și a unui cadru de colaborare, precum și creșterea nivelului de informare vizavi de utilizarea fondurilor europene destinate implementării politicilor de integrare. Conferința a reunit diverse instituții publice de la nivel central și local, precum și reprezentanți ai societății civile.